ĐỊCH TRĨ 鸐 雉

Địch trĩ là loại Gà gô, lông đuôi dài như lông công, màu đẹp, thuộc loài cầm thú, loại trĩ, toàn thân có màu đỏ đồng hỗn tạp với các vệt đen sáng rực rỡ

ĐỊCH TRĨ   鸐  雉

Phasianus scintillaus Gld.

Tên Việt Nam: Gà Lôi.

Tên khác: Địch kê, Sơn kê (Cầm Kinh), Sơn trĩ, con lớn gọi là Kiều trĩ (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

Tên khoa học: Phasianus scintillaus Gld.

Họ khoa học: Phasianidae.

Mô tả: Địch trĩ là loại Gà gô, lông đuôi dài như lông công, màu đẹp, thuộc loài cầm thú, loại trĩ, toàn thân có màu đỏ đồng hỗn tạp với các vệt đen sáng rực rỡ, màu con trống khác với con mái màu sắc của con mái không đẹp bằng con trống, lông ở lưng đen, có nằn nâu, đuôi con này dài nhưng ngắn so với các con khác cùng loài. Con đực vùng mặt màu đỏ, lưng màu hoàng kim, vai lưng bụng có vệt trắng vàng. Mình dài chừng 0,3m có đuôi dài gấp 3 thân, ăn các loại và côn trùng. Đây là loại chim rừng có giá trị như công, thịt ngon, lông đẹp, có thể gây giống và nuôi làm cảnh.

Địa lý: Sống ở núi rừng, có khi ở đồng nội.

Tính vị: Vị ngọt, Tính bình, Có độc ít.

Chủ trị: Bổ ngũ tạng, suyễn. Nấu canh ăn. Lý Thời Trân trong ‘Bản Thảo Cương Mục’ ghi rằng: ‘Dùng Địch trĩ nướng ăn có tác dụng bổ trung ích khí’.