GIẢI PHẪU HỌC VÀ HUYỆT VÙNG MẶT SAU ĐÙI - CẲNG CHÂN

1.GIẢI PHẪU – CÁC ĐIỂM CẦN NHỚ:
 
                GIẢI PHẪU  VÙNG MẶT SAU ĐÙI  -  CẲNG CHÂN
2.ĐỘ SÂU CỦA KIM (Theo Châm cứu học của Viện Y Học Cổ Truyền Việt Nam)
 
VÙNG ĐỘ SÂU
Mông 1cm – 5cm
Đùi 1cm – 3cm
Cẳng chân 5mm – 2cm
3.VỊ TRÍ HUYỆT:
   
            CÁC HUYỆT Ở MẶT SAU ĐÙI VÀ CẲNG CHÂN TƯ THẾ DUỖI CHÂN ĐỂ XÁC ĐỊNH HUYỆT THỪA SƠN
 
STT TÊN HUYỆT ĐƯỜNG KINH VỊ TRÍ
1 HOÀN KHIÊU K.ĐỞM Giao điểm của 1/3 ngoài và 2/3 trong của đường nối từ mấu chuyển lớn xương đùi đến mõm cùng cụt
2 THỪA PHÙ K.BÀNG QUANG Chính giữa nếp lằn mông
3 ỦY TRUNG K.BÀNG QUANG Chính giữa nếp lằn khoeo chân
4 THỪA SƠN K.BÀNG QUANG Ở bắp chân, chỗ lõm của cơ sinh đôi.
5 DŨNG TUYỀN K.THẬN Chỗ lõm của lòng bàn chân
 
 
              HUYỆT DŨNG TUYỀN (KINH THẬN )
 

Tác giả bài viết: PGS.TS.LƯU THỊ HIỆP