CÓ THAI ÓI MỬA ( ỐM NGHÉN, Ố TRỞ)

Nữ 37 tuổi... có thai 2 tháng nên nghén, ói mửa, suy nhược, lại bị cảm sốt. Trước đây bị sẩy thai, nạo thai, bị ra huyết liên tục, lại nạo thai lần thứ hai,

(Trích trong ‘Lý Luận 32 Bệnh Án’ của Lê Đức Thiếp, Việt Nam)

 

Nữ 37 tuổi... có thai 2 tháng nên nghén, ói mửa, suy nhược, lại bị cảm sốt. Trước đây bị sẩy thai, nạo thai, bị ra huyết liên tục, lại nạo thai lần thứ hai, ra huyết  đến ngày 26 -9 -78 mới hết. Sắc mặt sáng hồng, môi đỏ, rìa lưỡi đỏ, giữa lưỡi  rêu dầy trắng, tiếng nói hơi thé, hơi thở mệt, mạch 2 tay đều Hoạt  - Khẩn. Xét mạch xong cho dùng: 

Hoắc hương ( lá )                      12g                   Ô mai               1 quả

Trần bì                                      12g                   Cát căn             10g

Tía tô ( lá )                                 12g                   Sinh  khương     5 lát

Sắc uống 3 thang/ tuần. Chứng ói mửa hết hẳn. Cho tiếp 3 thang, chứng ói mửa lại  tăng. Dùng đơn cũ, thêm Hương phụ 8g, Sa nhân 8g. Cho uống 4 thang/ tuần. Uống thang này, sáng ăn vào không ói mà chiều ăn vào lại ói nhiều, mạch 2 tay Hoạt ,Tiểu.

Dùng:

Thăng ma          10g                   Cát căn                         12g Hương phụ             10g

Ô mai               2 quả                Bạch thược                   10g

Uống 4 thang/tuần. Kết quả mạch thai yên, 6 ngày không ói, tối hôm qua lại ói. Cho dùng đơn  cũ, thêm Hoàng cầm 6g. Uống 4 thang /tuần. Kết quả khỏi hẳn, cho xuất viện.

Xét mạch Hồng Hoạt, nhỏ, ói về chiều, môi dưới đỏ, sẫm, lưỡi đỏ, rêu dầy trắng, có gai, đó là Vị nhiệt, huyết nhiệt, có thêm ít ngoại cảm, vì vậy  uống Thăng Ma Cát Căn Thang là khỏi ngay. Thế màmấy thang  đầu, Định Ninh tôi hấp tấp cho uống mấy phương thang quen dùng để ôn vị như Hoắc hương, Tô diệp… quả là lầm, làm cho bệnh chậm khỏi. Thăng ma thanh nhiệt  ở vị, Cát căn giải nhiệt  ở cơ biểu, Bạch thược dưỡng âm huyết, Hương phụ thông khí cho thai,  Ô mai sát trùng, Sinh tân dịch, Hoàng cầm mát huyết, an thai. Chứng thai nghén  ít khi gặp dùng phương này.