CÁC BÀI THUỐC HÒA GIẢI CHỮA SỐT RÉT

BÀI THUỐC ĐIỀU HÒA CƠ THỂ CHỮA SỐT RÉT

 

Vị thuốc

Liều lượng

Tính năng

Sài hồ(柴胡)

    10g

Sơ can điều khí

Ý dĩ sao

    10g

Kiện tỳ thẩm thấp lợi niệu

Bán hạ chế(半夏制)

    10g

Lý khí trừ đàm

Thanh hao

    10g

Sơ can thanh nhiệt

Tri mẫu (知母)

    20g

Hạ sốt sinh tân dịch

Xạ can

  10g

Thanh nhiệt giải độc

Hoàng đằng

  10g

Thanh nhiệt giải độc

Trần bì(陈皮)

    10g

Lý khí trừ đàm

Mạch môn

    10g

Bổ âm, sinh tân dịch

Chỉ xác

  10g

Lý khí tiêu thực

Cam thảo nam

  10g

Điều hòa các vị thuốc

Tô tử

  10g

Lý khí hóa đàm

Hoàng cầm

  10g

Thanh nhiệt giải độc

 Cách dùng: Sắc, ngày uống 1 thang.

 Ứng dụng lâm sàng: Chữa sốt rét. Chữa cảm mạo lúc sốt rét.

 


 

THANH TỲ ẨM

 

Vị thuốc

Liều lượng

Tính năng

Thanh bì(青皮)

    8g

Phá khí tán kết, trợ tiêu hóa, tiêu đàm, trừ sốt rét.

Thảo quả (草果)

    8g

Ôn trung tán hàn, trừ đàm thấp, kích thích tiêu hóa

Sài hồ(柴胡)

    8g

Sơ can điều khí, hòa giải thiếu dương

Bán hạ chế(半夏制)

    8g

Lý khí trừ đàm, hỏa vị

Hậu phác (厚朴)

    8g

Hạ khí tán mãn, ôn trung táo thấp

Bạch truật(白术)

    8g

Kiện tỳ hóa thấp

Hoàng cầm

    8g

Thanh nhiệt giải độc, táo thấp

Phục linh(茯苓)

   10g

Thẩm thấp lợi niệu

Cam thảo(甘草)

    4g

Điều hòa các vị thuốc

Sinh khương(生姜)

   3 lát

Trừ đàm chỉ ẩu

 Cách dùng: Sắc uống, ngày 1 thang.

 Ứng dụng lâm sàng: Chữa sốt rét kéo dài.

 


 

THƯỜNG SƠN ẨM

 

Vị thuốc

Liều lượng

Tính năng

Thường sơn

   12g

Trừ thấp, trị ngược tật, chữa chứng nóng rét qua lại.

Binh lang

    8g

Hạ khí trục thủy, trừ các chứng chướng khí

Bối mẫu(贝母)

    8g

Thanh táo nhuận phế, hóa đàm tán kết

Thảo quả (草果)

    8g

Ôn trung tán hàn, trừ đàm thấp, kích thích tiêu hóa

Tri mẫu(知母)

    8g

Thanh phế, nhuận táo, dưỡng âm

Ô mai

    8g

Cầm ỉa chảy, chỉ khái, sinh tân, trừ giun

Đại táo(大枣)

   3 quả

Điều vị ích khí

Gừng nướng

   3 lát

Ôn trung tán hàn, chỉ ẩu

 Cách dùng: Sắc, ngày uống 1 thang, uống trước khi lên cơn sốt rét 3 giờ.

 Ứng dụng lâm sàng: Chữa sốt rét mãn tính.