Co thắt cơ hoành

Biện chứng đông y:Can dương nhiều ở trên, vị kém hòa giáng.

Biện chứng đông y:Can dương nhiều ở trên, vị kém hòa giáng.

Cách trị:Bình can hòa vị giáng nghịch

Đơn thuốc:ách nghịch thang.

Công thức:Sinh thạch quyết 30g, Đảng sâm 30g, Thị đế 30 cái. Sắc uống, mỗi ngày một thang.

Bàn luận:"ách nghịch thang" có tác dụng tốt đối với các loại nấc. Đối với trường hợp nấc do phù não sau mổ não, tǎng áp lực sọ não cũng có hiệu quả ít nhiều.