Tǎng nǎng tuyến giáp(3)

Biện chứng đông y:Âm hư hỏa vượng, đờm nhiệt uất tất, thấu lý bất cổ.

Biện chứng đông y:Âm hư hỏa vượng, đờm nhiệt uất tất, thấu lý bất cổ.

Cách trị:Tư âm tả hỏa, ích khí tán kết.

Đơn thuốc:Đương qui lục hoàng thang hợp với Tiêu luy hoàn gia giảm.

Công thức:Đương quy 9g, Hoàng bá 6g, Hoàng kỳ 15g, Triết bối mẫu 9g, Sinh mẫu lệ 30g, Toan táo nhân 15g, Phù tiểu mạch 30g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang, uống 1-3 tháng, sau khi hết các chứng thì có thể dùng thuốc trên nhiều lần chế thành hoàn mỗi ngày 18g, chia làm 2-3 lần để củng cố tác dụng.

Hiệu quả lâm sàng:Dùng bài thuốc này để trị bệnh cường tuyến giáp có hiệu quả tốt theo dõi toàn diện 8 ca, trong 3 tháng tất cả các triệu chứng đều mất, chuyển hóa cơ bản phục hồi như thường 5 ca, các triệu chứng đều giảm rõ rệt 2 ca, vô hiệu 1 ca.