Các bác sĩ Hàn áp dụng thiền trong tâm lý trị liệu

Trong nghiên cứu của bác sĩ Jung, các triệu chứng của trầm cảm có chiều hướng giảm khi áp dụng việc điều trị bằng thiền định Hàn Quốc. Nghiên cứu của ông cho thấy rằng thiền Phật giáo rất hữu ích trong việc cải thiện lối sống của cá nhân.

Gần đây các nghiên cứu về thiền định và tâm lý trị liệu trong y học Hàn Quốc đã được phát triển.

Bác sĩ Jung Soon Young thuộc Bệnh viện Vật lí trị liệu Koyang đã nhận được bằng tiến sĩ qua công trình nghiên cứu của ông về thiền Phật giáo Hàn Quốc trong trị bệnh tâm thần phân liệt.

Bác sĩ Jung đã sử dụng ba bước: chuẩn bị, tập trung, và thiền chánh niệm để làm cho các bệnh nhân nhận thức được về cơ thể mình. Bác sĩ Jung đã phát triển các phương pháp thiền cơ bản theo truyền thống Phật giáo của Hàn Quốc. Cùng với yoga, chương trình mới này đã được bắt đầu từ tháng 11-2010.

Sau tám lần tiến hành chương trình thiền định này, kết quả rất là tích cực.

Trong nghiên cứu của bác sĩ Jung, các triệu chứng của trầm cảm có chiều hướng giảm khi áp dụng việc điều trị bằng thiền định Hàn Quốc. Nghiên cứu của ông cho thấy rằng thiền Phật giáo rất hữu ích trong việc cải thiện lối sống của cá nhân.

Bác sĩ Jung dự định tiếp tục nghiên cứu về thiền Phật giáo và hướng dẫn thiền định cho các bệnh nhân để họ có thể hành thiền trong cuộc sống hàng ngày.

Được biết, thiền Phật giáo đã bắt đầu đóng một vai trò quan trọng trong y học phương Tây hiện đại.

Chánh niệm và lòng từ bi làm cho con người tự ý thức về thực tại của chính mình. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc trong những năm gần đây đã rất nỗ lực trong các chương trình nghiên cứu thiền Phật giáo nhằm cải thiện phong cách sống của các bệnh nhân mang các bệnh tâm lý khác nhau.

Tác giả bài viết: Văn Công Hưng

Nguồn tin: Theo BTN