Tập thiền vẫn biết đau

Thí nghiệm về cảm giác đau ở những người đã quen tập thiền của các nhà khoa học Canada cho thấy những người này vẫn biết đau nhưng họ không nghĩ nhiều đến nó, vì vậy mà họ đã khống chế được cơn đau.

Sử dụng thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), nhà nghiên cứu Pierre Rainville và các cộng sự quan sát những biểu hiện ở não của 13 người từng tập thiền bị đốt nóng ở mức độ có thể gây đau đớn. Các nhà khoa học thấy rằng dù những người tập thiền vẫn biết đau nhưng cảm giác đau ấy không được xử lý tại bộ phận vốn chịu trách nhiệm đánh giá, lý giải hoặc ghi nhớ lại của não.

 

Tác giả bài viết: Tr Lâm

Nguồn tin: Theo: Người Lao động