Thiền giúp ra quyết định thông minh hơn

Một nghiên cứu mới đã cho thấy việc tập thiền chính niệm (thiền định) có thể tác động đến việc ra quyết định của cho người, giúp họ quyết định một cách hợp lý.

Một nghiên cứu mới đã cho thấy việc tập thiền chính niệm (thiền định) có thể tác động đến việc ra quyết định của cho người, giúp họ quyết định một cách hợp lý.

Ulrich Kirk, giáo sư trợ lý nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm hình ảnh não người, Read Montague, giáo sư vật lý tại Virginia Tech và Jonathan Downar, giáo sư trợ lý tại Đại học Toronto đã tiến hành nghiên cứu.

Nghiên cứu cho thấy những người hành thiền Phật giáo sử dụng các phần khác nhau của bộ não hơn những người khác khi họ phải đối diện với những lựa chọn bất thường, cho phép họ ra quyết định hợp lý hơn là cảm tính.

Những thiền sinh đã huấn luyện bộ não để thực hiện các chức năng khác nhau và lựa chọn tốt hơn trong những tình huống nhất định.

Sử dụng kỹ thuật quét hình ảnh não và xử lý vi tính, Montague nghiên cứu sinh học thần kinh của việc nhận thức xã hội và ra quyết định của con người.

Kết quả quét hình ảnh não cho thấy những thiền sinh sử dụng nhiều phần của bộ não để ra quyết định hơn bình thường.

Nguồn tin: Theo: The Times of India