ĐẠI CƯƠNG

Sách do Trương Trọng Cảnh soạn vào đời Hán.
Lúc đầu mang tên là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, gồm 16 quyển. Sau này các y gia lại chia làm 10 quyển và đặt tên là Thương Hàn Luận.

Nội dung  sách trình bầy bệnh chứng diễn tiến theo Lục Kinh:
Thái dương kinh, Dương minh kinh và Thiếu dương kinh.
Thái âm kinh, Thiếu âm kinh và Quyết âm kinh.
   Thêm phần bàn về cách chữa Hoắc Loạn, Âm dương dịch...


      Trong đó, riêng Thái dương kinh chiếm đến phân nửa, các kinh khác chiếm nửa còn lại.
Để cho dễ tra cứu, sau này các nhà nghiên cứu đã chia thành từng Điều.
Nếu tính theo từng điều thì toàn bộ Thương Hàn Luận  có tất cả 381 Điều, riêng Thái Dương Kinh đã chiếm 181 Điều.Từ điều 382 đến 398 là Tạp Bệnh...

Sách 'Thương Hàn Luận Chú Giải' của Viện Trung Y Bắc Kinh 1959, chia ra:
 

Thái dương kinh

Điều 1 - 181

Dương minh kinh

Điều 182 - 263

Thiếu dương kinh

Điều 264 - 273

Thái âm kinh

Điều 274 - 276

Thiếu âm kinh

281 - 325

Quyết âm kinh

326 - 381

Hoắc loạn

 382 - 391

Âm dương dịch

392

Điều trị sau khi khỏi bệnh

393 - 398

Sách Thương Hàn Luận nguyên văn rất ngắn gọn, sau này, các nhà nghiên cứu chú giải, tuỳ từng thời đại, từng quan điểm mà chú giải có nhiều điểm khác nhau. Trong các bản chú giải, có bản chú giải của Trần Tu Viên được nhiều nhà nghiên cứu chọn dùng để tìm hiểu về Thương Hàn Luận.

Chúng tôi tạm ghi lại nội dung nguyên bản, còn phần chú giải, sau này có điều kiện sẽ ghép vào sau.