CAN HÀ 乾 蝦

Tôm là loài giáp xác thuộc bộ bơi nghiêng (Amphioda), lớp phụ giáp xác thấp (Entomostraca), lớp Giáp xác (Crustacea), ngành phụ có mang (Branchiata)

CAN HÀ   乾  蝦

Siriella.

Tên Việt Nam: Tôm phơi khô.

Tên khoa học: Siriella.

Mô tả: Tôm là loài giáp xác thuộc bộ bơi nghiêng (Amphioda), lớp phụ giáp xác thấp (Entomostraca), lớp Giáp xác (Crustacea), ngành phụ có mang (Branchiata), ngành chân khớp (Arthropoda), sống ở nước ngọt, ở biển (lớn nhất dài khoảng 5cm) có cơ thể dẹp bên, cũng có khối đầu ngực do đầu hợp với đốt ngực thứ nhất. Phần phụ ngực chuyển vận 1 nhánh có mang ở gốc chân. Các đôi chân ngực luôn luôn ở tư thế hợp lại làm một tấm lớn, có tác dụng  bảo vệ mang và trứng trong thời gian sinh dục.

Phân biệt: Có khi dùng cả Tôm càng (Macrobrachium nipponense).

Địa lý: Có khắp nơi trong nước Việt Nam.

Sơ chế: Phơi thật khô cất dùng.

Chủ trị: Giải các lại trùng độc, đồng thời trị những bệnh không hạp thủy thổ đất lạ chưa quen, sốt rét, đau đầu nhức mình.

Tham khảo: Tôm sinh ở nước ngọt có màu xanh, sinh nơi nước mặn có màu trắng, còn những thứ sinh ở khe suối thì vỏ đầy hơi tanh, vì ít hấp thụ hơi ở đất, còn những thứ sinh ở trong cao hồ đầm ruộng thì vỏ mỏng mà thịt rất nhiều, khí không tanh, có vị ngọt, Tôm biển màu trắng thịt khô vị kém hơn (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).