PHẬT THỦ 佛 手

Can khí uất kết: đau và cảm giác tức ngực: Dùng Phật thủ với Hương phụ, Hương duyên và Uất kim.

PHẬT THỦ    佛 手

Citrus medica L var.

 Tên thuốc: Fructus citri Sarcodactylis.

 Tên khoa họcCitrus medica L var. Sarcodactylis Swingle.

 Bộ phận dùng: quả chín.

Tính vị: vị cay, đắng, tính ấm.

Qui kinh: Vào kinh Can, Tỳ, Vị và Phế.

Tác dụng: Điều hoà Can khí, khoan thông hung cách, hoá đờm, tiêu thực.

Chủ trị:

- Can khí uất kết: đau và cảm giác tức ngực: Dùng Phật thủ  với Hương phụ, Hương duyên và Uất kim.

- Tỳ khí ứ trệ biểu hiện như đầy và chướng bụng và thượng vị, đau dạy dày, kém ăn, đau thắt lưng, buồn nôn và nôn: Dùng  Phật thủ với Mộc hương và Chỉ xác.

- Ðau ngực và ho có nhiều đờm: Dùng  Phật thủ với Tỳ bà diệp, và Hạnh nhân.

Bào chế: Hái vào tháng 10 và 12 cắt thành lát và phơi nắng.

 Liều dùng: 3-10g.