PHÙ TIỂU MẠCH 浮 小 麥

Cơ thể yếu biểu hiện như ra mồ hội trộm hoặc vào ban đêm: Dùng Phù tiểu mạch với Mẫu lệ, Hoàng kỳ và Ma hoàng căn trong bài Mẫu Lệ Tán.

PHÙ TIỂU MẠCH    浮 小 麥

Triticum Aestivum.

Tên thuốc: Fructus tritici Levis

Tên khoa họcTriticum Aestivum

Bộ phận dùng : hạt.

Tính vị: vị ngọt, tính mát.

Qui kinh: Vào kinh Tâm

Tác dụng: bổ khí và thanh nhiệt, cầm mồ hôi.

Chủ trị: Cơ thể yếu biểu hiện như ra mồ hội trộm hoặc vào ban đêm: Dùng Phù tiểu mạch với Mẫu lệ, Hoàng kỳ và Ma hoàng căn trong bài Mẫu Lệ Tán.

 Liều dùng: 15-30g.

Bào chế: Ngâm vào nước, lựa bỏ những hạt lép, nhẹ rỗng nổi trên mặt nước, phơi khô.