14:58 EDT Chủ nhật, 17/10/2021

Trang nhất » Video clip

Liên hệ

Hoạt động (3 video) (4463 lượt xem)
Khám chữa bệnh từ thiện tại xã Phong Thu tháng 06 năm 2009. [ Đã xem: 1290] Khám chữa bệnh từ thiện tại xã Phong Thu tháng 06 năm 2009.
Lễ Dâng Y Kathina chùa Pháp Luân 2013 [ Đã xem: 834] Lễ Dâng Y Kathina chùa Pháp Luân 2013
Vị Sư Già Khoác Áo Blouse Trắng [ Đã xem: 1092] Vị Sư Già Khoác Áo Blouse Trắng

Nghi lễ (4 video) (5807 lượt xem)
Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (A) [ Đã xem: 1215] Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (A)
Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (B) [ Đã xem: 1154] Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (B)
Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (C) [ Đã xem: 1047] Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (C)
Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (D) [ Đã xem: 1241] Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (D)

Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (1) [ Đã xem: 2582] Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (1)
Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (2) [ Đã xem: 2175] Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (2)
Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (3) [ Đã xem: 1945] Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (3)

Phim của Đài truyền hình VTV Huế (1 video) (2719 lượt xem)
Nhà Sư "áo trắng" [ Đã xem: 1542] Nhà Sư "áo trắng"

Triển Lãm Sắc Không (1 video) (2103 lượt xem)
Huyền Không Sơn Thượng - Sơn Trung - Sơn Hạ [ Đã xem: 990] Huyền Không Sơn Thượng - Sơn Trung - Sơn Hạ

Huyền Không Sơn Thượng - Sơn Trung - Sơn Hạ [ Đã xem: 887] Huyền Không Sơn Thượng - Sơn Trung - Sơn Hạ 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về phiên bản website mới của chúng tôi?

Tốt

Khá

Trung Bình

Kém

Logo Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa
Logo Cơm Chay Dưỡng Sinh Liên Hoa
Các món ăn Liên Hoa quán