VIÊM MÀO TINH HOÀN

Thăm khám thấy: sưng cứng tinh hoàn, tinh hoàn bên phải lớn hơn bên trái, sờ đau, tinh hoàn bìu dái sưng đỏ, thân nhiệt 38oC.

(Trích trong sách ‘Châm Cứu Lâm Chứng Thực Nghiệm’  của Tôn Học Quyền)

 

Bệnh nhân Đồng, nam, 47 tuổi, nhập điều trí ngoại trú ngày 7/1 1/1964.

Đột ngột bị ớn lạnh và có cảm giác đau ran ở tinh hoàn. Đau lan đến vùng bẹn.

Thăm khám thấy: sưng cứng tinh hoàn, tinh hoàn bên phải lớn hơn bên trái, sờ đau, tinh hoàn bìu dái sưng đỏ, thân nhiệt 38oC.

Chẩn đoán: viêm tinh hoàn cấp tính.

Châm theo phương huyệt trên, lưu kim một giờ.

10 phút kích thích 1 lần.

Hôm sau thân nhiệt hạ còn 36,8oC, giảm đau, tinh hoàn còn sưng.

Chỉ châm các huyệt chính trong 3 lần, khỏi bệnh.