KẾT MẠC VIÊM DỊ ỨNG MÙA XUÂN

Là chứng kết mạc viêm xẩy ra vào 1 mùa nhất định trong năm, thường là vào mùa xuân, vì vậy còn gọi là Kết Mạc Viêm Mùa (Conjonctivité saisonnière).

KẾT MẠC VIÊM DỊ ỨNG MÙA XUÂN

 

 

Đại cương

 

Là chứng kết mạc viêm xẩy ra vào 1 mùa nhất định trong năm, thường là vào mùa xuân, vì vậy còn gọi là Kết Mạc Viêm Mùa (Conjonctivité saisonnière).

Thường gặp nơi thanh thiếu niên, nam nhiều hơn nữ.

 

Nguyên nhân

 

+ YHHĐ: Do vi khuẩn, virus.

+ YHCT: Do thấp nhiệt ở kinh Phế, Tỳ, Can hợp với phong tà gây nên bệnh.

 

Điều trị

 

Khu phong, thanh nhiệt, lợi thấp.

        Tẩy Can Tán (Hòa Tễ Cục Phương): Bạc hà, Cam thảo, Chi tử, Đại hoàng, Đương quy, Khương hoạt, Phòng phong, Xuyên khung. Lượng bằng nhau. Thêm Liên kiều, Ngưu bàng tử.Tán bột. Mỗi lần dùng 8g, ngày 2 lần.