TỴ THƯ

Nguyên nhân: Do phong nhiệt ở kinh Phế và thượng tiêu có uất hỏa gây nên.Điều trị: Thanh nhiệt, giải độc.

TỴ THƯ


 

Xuất xứ: Được đề cập trong chương ‘Tạp Bệnh’ sách ‘Chứng Trị Chuẩn Thằng’.

Chứng: Ở sống mũi mọc nhọt.

Sách ‘Dương Y Đại Toàn’ viết: “Mới đầu ở sống mũi bị sưng, nghẹt, hai lỗ mũi không thông, đau buốt. Nếu để lâu sinh ra mủ thì khó trị”.

Nguyên nhân: Do phong nhiệt ở kinh Phế và thượng tiêu có uất hỏa gây nên.

Điều trị: Thanh nhiệt, giải độc.

Dùng bài Ngân Hoa Cam Thảo Thang (24) thêm Mạch môn, Thiên hoa phấn, Xích thược, Đương quy.