TỴ THỦNG

Chứng: Mũi sưng to như nắm tay, đau không chịu nổi.Điều trị: Sơ phong, thanh nhiệt, tả hỏa, giải độc.

TỴ THỦNG

 

 

Sách ‘Thạch Thất Bí Lục’ (Q. 1) ghi: “Chứng Tỵ thủng, thuộc về Phế kim hỏa thịnh’.

Thường do hỏa độc ở kinh Phế công lên trên gây nên bệnh.

Chứng: Mũi sưng to như nắm tay, đau không chịu nổi.

Điều trị: Sơ phong, thanh nhiệt, tả hỏa, giải độc.

Giai đoạn đầu: Dùng bài Tiên Phương Hoạt Mệnh Ẩm (52) gia giảm.

Sau đó dùng bài Dưỡng Âm Thanh Phế Thang (08) gia giảm.