KHỦY TAY VIÊM

Phía ngoài khớp khuỷ đau. Khi cố sức nắm tay và quay cánh tay (như vắt khăn) thì đau hơn. Có một ố điểm ấn đau. Khi cố sức ở mặt ngoài cẳng tay cũng gây đau ở khuỷ.

KHỦY TAY VIÊM

(Quăng Cốt Ngoại Thượng Lõa Viêm - Arthritis Of The Elbow)

 

A. Đại cương

 

            Đây là chứng viêm ở mỏm ngoài trên khuỷ tay, đầu xương tay quay, màng bao hoạt dịch giữa 2 khớp.

            YHCT xếp vào loại Trữu Thống.

 

B. Nguyên nhân

 

            - Do cẳng tay quay dùng sức quá mạnh làm chỗ khơ?i điểm cơ duỗi cổ tay bị tổn thương gây ra.

            - Hoặc do lao thương, khí huyết, gân mạch không điều hòa gây ra.

 

C. Triệu chứng

 

            Phía ngoài khớp khuỷ đau. Khi cố sức nắm tay và quay cánh tay (như vắt khăn) thì đau hơn. Có một ố điểm ấn đau. Khi cố sức ở mặt ngoài cẳng tay cũng gây đau ở khuỷ.

 

 

D. Điều trị

 

            1- Châm Cứu Học Thượng Hải : Thư Cân, Thông Lạc.

            Chủ yếu lấy A Thị Huyệt vùng đau, chỗ đau có thể châm 1 kim ở nhiều hướng hoặc 1 huyệt châm nhiều kim.

            Có thể thêm Hợp Cốc (Đtr.4) + Khúc Trì (Đtr.11) , kích thích mạnh vừa. Mỗi ngày hoặc cách ngày châm 1 lần. 10 - 13 lần là 1 liệu trình.

            2- Xung Dương (Vi.42) , Khúc Trì (Đtr.11) + Thủ  Tam Lý (Đtr.10) (Tư Sinh Kinh).

            3- Thiên Tỉnh (Ttu.10) +  Khúc Trì (Đtr.11) + Gian Sử (Tb.5) + Dương Khê (Đtr.5) + Trung Chử (Tu.3) + Thái Khê (Th.3) + Uyển Cốt (Ttr.4) + Liệt Khuyết (P.7) + Dịch Môn (Ttu.2) (Châm Cứu Đại Thành).

            4- Xích Trạch (P.5) + Thanh Lãnh Uyên (Tttu.11) (Thiên Niên Thái Ất Ca).

            5- Uyển Cốt (Ttr.4)  (Châm Cứu Học HongKong).