NGÂN PHONG NỘI CHƯỚNG

Do có sẵn chứng đầu phong hoậc bị chấn thương ở đầu hoặc do thất tình uất kết hoặc do uống nhiều rượu, ăn nhiều thức ăn cay, nồng, béo, nhiệt tà uất lại nung nấu gây nên.

NGÂN PHONG NỘI CHƯỚNG

 

 

Nguyên nhân

 

Do có sẵn chứng đầu phong hoậc bị chấn thương ở đầu hoặc do thất tình uất kết hoặc do uống nhiều rượu, ăn nhiều thức ăn cay, nồng, béo, nhiệt tà uất lại nung nấu gây nên.

 

Triệu chứng

 

Mới phát không ngứa, không đau, chỉ cảm thấy nhìn không rõ, lờ mờ như có một lớp mây mu mỏng che trước mắt hoặc thấy như có những đốm trắng bay lượn trước mắt. Lúc đầu bị một bên mắt, dần dần lây sang cả hai mắt. Lâu ngày thì thấy như ở đồng tử có một lớp trắng như bạc. Chứng này hơi khó trị.

 

Điều trị: Dùng bài

THẠCH QUYẾT MINH TÁN (Thẩm Thị Dao Hàm): Bạch phục linh, Hoàng cầm, Huyền sâm Ngũ vị, tri mẫu. Lượng bằng nhau. Nhân sâm, Phòng phong, Sung úy tử, Tế tân, Thạch quyết minh, Xa tiền tử, lượng bằng nửa các vị thuốc trên. Tán bột. Mỗi lần uống 8g.

TD: Trị mắt có màng như mây trắng hoặc như sương mù lởn vởn (Ngân phong nội chướng).