NHĨ ĐINH

NHĨ ĐINH

 

Xuất xứ: sách ‘Dương Y Kinh Nghiệm Toàn Thư’.

 

Là một dạng nhọt mọc ở phía ngoài tai.

 

Nguyên nhân: Thường do hỏa độc ở Can Đởm bốc lên.

 

Điều trị: Tả hỏa, giải độc, lương huyết, chỉ thống. Dùng bài:

 

Hoàng Liên Giải Độc Thang(Ngoại Đài Bí Yếu, Q. 1): Chi tử 12g, Hoàng bá 8g, Hoàng cầm 12g, Hoàng liên 12g, Sắc uống.   

TD: Tả hỏa, giải độc. Trị tam tiêu nhiệt thịnh, buồn phiền, ngủ  không yên.

 

Tiên Phương Hoạt Mệnh Ẩm (Kim ngân hoa thanh nhiệt, giải độc, tiêu tán ung thủng; Đương quy, Xích thược, Nhũ hương, Một dược hoạt huyết, khứ ứ, chỉ thống; Trần bì lý khí, tiêu thủng; Phòng phong, Bạch chỉ tán kết, tiêu thủng; Bối mẫu, Thiên hoa phấn thanh nhiệt, bài nùng; Xuyên sơn giáp, Tạo giác thích giải độc, thông lạc, tiêu thủng, di kiên; Cam thảo thanh nhiệt, giải độc, điều hòa các vị thuốc).

 

(Xem thêm Nhọt Ống Tai Ngoài).