MA HOÀNG CĂN 麻 黃 根

Đào rễ vào đầu thu. Loại bỏ rễ xơ, rửa sạch và cắt thành từng đoạn.

MA HOÀNG CĂN   麻 黃 根

Ephedra equisetina Bge.

 Tên thuốc: Radix Ephedrac.

Tên khoa họcEphedra sinica Stapf; Ephedra equisetina Bge.

Bộ phận dùng: rễ.

Tính vị: vị ngọt, tính ôn.

 Qui kinh: Vào kinh Phế.

Tác dụng: cầm mồ hôi.

Chủ trị: Trị  tự ra mồ hôi, ra mồ hôi trộm.

Chế biến: Đào rễ vào đầu thu. Loại bỏ rễ xơ, rửa sạch và cắt thành từng đoạn.

Liều dùng: 3-10g.

Kiêng kỵ: Không dùng Ma hoàng căn cho các trường hợp hội chứng biểu.