"Đông y châm cứu điều trị nội khoa" của L.y Lê Văn Sửu

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách Đông y - Châm cứu của tập thể chúng tôi soạn, Học viện Quân Y xuất bản năm 1991, trong đó đã cung cấp hệ thống lý luận cơ bản của Đông y - Châm cứu và một số kết hợp bước đầu với lý luận Tây y trong những bài cụ thể. Qua góp ý của độc giả, chúng tôi sẽ bổ sung, sửa chữa và xin tái bản để phục vụ quý vị rộng rãi hơn. 

Lần này tôi biên soạn cuốn "Đông y - Điều trị nội khoa" nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số lư¬ơng y ch¬ưa có điều kiện học tập Tây y, bằng cách chọn các tài liệu điều trị bằng Đông y, châm cứu trên cơ sở có kết hợp lý luận chẩn đoán của Tây y trong các bộ sách đáng tin cậy, đồng thời trích riêng phần tóm tắt bệnh học Tây y ở cuốn sách "Điều trị học" của Giáo sư¬ Đặng Văng Chung và một số đoạn ở sách "Bệnh lý học" của Cát Lâm y khoa đại học biên soạn để các vị tiện đối chiếu giữa tên bệnh, tên chứng biến diễn bệnh.v.v... Đặc biệt là trong phần nhắc lại bệnh học ở sách "Điều trị học" của Giáo s¬ư Đặng Văn Chung đã cung cấp tình hình bệnh ở con người Việt Nam thời kỳ gần đây cũng như¬ dự đoán thời gian sắp tới.

Về những bài thuốc chế sẵn, sử dụng cho từng bệnh, trong sách chỉ ghi tên bài, tôi đã s¬ưu tầm công thức để ghi ở phần cuối từng bài, có một số ít chỉ ghi được tên vị, ch¬ưa có trọng lượng, xin các vị xem ở các sách về dược tính, dược vị để bổ sung khi dùng. Phần sử dụng thuốc cây cỏ phương Đông trong điều trị, tuy chúng tôi đã cố gắng, nhưng chắc chắn người đọc sẽ phải cùng chúng tôi làm rõ bằng những tên thường dùng ở địa phương mình, trường hợp nào khó xác định, xin liên hệ với cơ quan nghiên cứu thực vật nhờ giúp đỡ, hy vọng chúng ta có thể khai thác kinh nghiệm nhân dân rộng rãi, tìm ra thêm nhiều cây thuốc quý trên đất Việt Nam đã chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ cho người Việt Nam.

Kính mong sự giúp đỡ của quý vị độc giả để chúng tôi kịp thời chỉnh lý và bổ sung trong công việc biên soạn.

Hà Nội tháng 2 , năm 2000

Tác giả Lê Văn Sửu
DẪN NHẬP

"Bắt đầu nhận thức là thực tiễn, trong quá trình thực tiễn, nhận thức được nâng lên thành lý luận, lý luận lại được đưa trở lại thực tiễn". Nội khoa Đông y là vận dụng lý luận Đông y chỉ đạo thực tiễn lâm sàng.

Tinh thần cơ bản của biện chứng thí trị ở chỗ đem lý, pháp, phương, dược, mỗi cái trọng tâm đó kết hợp lại với cơ địa, thể hiện quan hệ gắn bó cơ sở với lâm sàng.

Nội khoa Đông y vốn phân ra hai loại lớn, ngoại cảm thời khí (thương hàn, ôn bệnh) và tạp bệnh nội khoa. Hiện nay biện chứng đối với bệnh thời khí, nói chung đều lấy vệ khí doanh huyết làm chỗ dựa, biện chứng đối với tạp bệnh thì chủ yếu là lấy tạng phủ làm hạt nhân. Phần này tuy lấy tên bệnh y học hiện đại làm tên nhưng vẫn soi thêm tinh thần bệnh thời khí, tạp bệnh và phân loại tạng phủ, tiến hành xếp hạng để giúp cho quan hệ đối chiếu y học Đông Tây ở phương diện phân loại bệnh nội khoa.
*Người chia sẻ: ysinoitru
http://www.mediafire.com/?812krb19j1o3eji