ĐƯỜNG LƯU CHUYỂN KHÍ TRONG CÁC MẠCH LẠC KINH THủ THIẾU ÂM TÂM

Khở i từ hố nách ở huyệt Cực Tuyền đến huyệt Uyên Dịch (Đ), rồi lặn vào trong Tim, phân một nhánh thẳng lên trên đến cổ và nổi lên ở mặt, kết tại huyệt Tinh

KINH CHÍNH

 

            Bắt đầu từ tim đi vào Tâm hệ, qua cơ hoành liên lạc với Tiểu Trường. Từ Tâm hệ phân  một nhánh đi vào thanh quaûn, thẳng lên Mục hệ,  một nhánh ra Phổi, ngang ra đáy hố nách, đi dọc bờ trong trước chi trên, dọc bờ trước ngoài ngón tay út, ra ở  đầu ngón tay út để nối với kinh Thủ Thái Dương Tiểu Trường.

 

KINH BIỆT

 

Khở i từ hố nách ở  huyệt Cực Tuyền đến huyệt Uyên Dịch (Đ), rồi lặn vào trong Tim, phân một nhánh thẳng lên trên đến cổ và nổi lên ở  mặt, kết tại huyệt Tinh

Minh để gặp kinh Biệt Tiểu Trường, kinh Chính Bàng Quang - Tiểu Trường.

 

LẠC DỌC

 

            Từ huyệt Lạc - Thông Lý, chạy theo mặt trong cánh tay, men theo kinh Chính Tâm để vào Tim rồi trở  lên mặt, qua lưỡi, đến mắt, để gặp kinh Chính Tiểu Trường.

 

LẠC NGANG

 

            Từ huyệt Lạc - Thông Lý vòng ngang bờ ngoài cánh tay để vào huyệt Nguyên của Tiểu Trường là Uyển Cốt.

 

KINH CÂN

 

            Khở i đầu ở  góc ngoài chân móng ngón tay út, chạy lên cổ tay (xương đậu), dọc theo bờ trong mặt trước cẳng tay đến phía đầu trong nếp gấp khuỷ tay tới hố nách, hội với các kinh Cân Âm ở  tay tại huyệt Uyên Dịch, rồi lặn vào trong ngực qua Tâm Vị và kết ở  rốn.