BỤNG ĐAU

Một người đứng tuổi. Bụng đau lúc dịu, lúc dữ dội, cảm thấy trong người nóng nhiều nhưng không khát, táo bón, cách ngày mới đi tiêu một lần, mạch Hoạt, có lực.

(Trích trong ‘Khiếm Trai Y Học Giảng Cảo’ của Tần Bá Vị)

Một người đứng tuổi. Bụng đau lúc dịu, lúc dữ dội, cảm thấy trong người nóng nhiều nhưng không khát, táo bón, cách ngày mới đi tiêu một lần, mạch Hoạt, có lực. Nhân nhớ đến Chu Đan Khê từng nói: “Trong bụng thường có cảm giác nhiệt và đau, đó là tích nhiệt nên dùng bài Điều Vị Thừa Khí Thang”. Vì vậy tôi cho dùng: Đại hoàng (sao) 6g, Cam thảo (sống) 4g, Huyền minh phấn 4g (hòa với nước thuốc uống). Thêm Mộc hương 3g, Hoàng liên 2g để điều khí, thanh nhiệt. Uống liền ba thang, đại tiện dễ dàng, cơn đau cũng biến mất.

Chứng đau bụng này, thực tế là do đại tiện khó gây nên, không thể coi là Nhiệt thống (đau do nhiệt gây nên).