ĐƯỜNG LƯU CHUYỂN KHÍ TRONG CÁC MẠCH LẠC KINH TÚC THIẾU ÂM THẬN

Khởi đầu từ dưới ngón chân út, chạy vào lòng bàn chân, xuất ra nơi chỗ lõm dưới mấu xương thuyền, theo phía sau mắt cá trong, đến gót chân. T

1/ KINH CHÍNH

 

            Khởi  đầu từ dưới ngón chân út,  chạy vào lòng bàn chân, xuất ra nơi chỗ lõm dưới mấu xương thuyền, theo phía sau mắt cá trong, đến gót chân. Từ đó chạy lên phía bờ trong cẳng chân, ra mép trong nhượng chân,

lên bờ sau trong đùi,  thông qua cột sống vào liên hệ với Thận và Bàng Quang.

             Một nhánh khác từ Thận chạy đến Can, qua cơ hoành nhập vào giữa Phế, rồi đi dọc theo cuống họng để đến tận cuống lưỡi.  Một nhánh tán  ra giữa ngực, nhập vào Tâm và liên hệ với Tâm Bào Lạc.

             Nhánh chính từ Thận nổi lên ở  bờ trên xương mu, đi thẳng lên bụng, cách đường giữa thân 0,5 thốn, kết ở  gian sườn 1.

 

2/ KINH BIỆT

 

            Khởi  từ huyệt Âm Cốc ở  mặt trong chân, đến giữa nhượng chân để nhập vào kinh Túc Thái Dương Bàng Quang, và theo kinh này đi đến tạng Thận.

             Ở đốt sống thắt lưng thứ hai, kinh Biệt Túc Thiếu Âm nổi lên để nhập vào Đới Mạch,  rồi thẳng lên cuống lưỡi tại huyệt Liêm Tuyền,  vòng ra cổ gáy đến huyệt Thiên Trụ, hội với kinh Biệt Bàng Quang.

 

3/ LẠC DỌC

            Khởi  từ huyệt Lạc - Đại Chung, theo đường kinh Chính Thận lên tới ngực,  đi thấm sâu vào trung tâm của Tâm Bào Lạc,  phân nhánh vòng ra sau ngực để kết ở  đốt sống lưng thứ năm, tại huyệt Thần Đạo (Đc).

 

4/ LẠC NGANG

 

            Khởi  từ phía dưới ngón chân út,  qua lòng bàn chân ở  huyệt Tỉnh của kinh Chính Thận, lên phía dưới xương thuyền, đến bờ trong gót chân, theo kinh Cân Tỳ chạy dọc theo mặt trong chân đến mấu trong xương mác, lên phía trong đùi,  tụ lại ở  bộ phận sinh dục.

             Từ huyệt Trung Cực (Nh.3), kinh cân Thận đi sâu vào vùng mông và lên trên đi song song với khối cơ dọc theo cột sống lưng đến cổ gáy để  hợp với kinh Cân Bàng Quang tại góc xương chũm nơi huyệt Thiên Trụ (Bq.10).