CHÂM NGƯ 鱵 魚

Thuộc loại động vật có xương sống, thuộc Hyporhamphus thuộc khoa Hemiramphidae. Mình dài lép có vẩy nhỏ, mắt lớn

CHÂM NGƯ   鱵 魚

Hyporhamphus sajori T,Et.S.

Tên Việt Nam: Cá Lìm kim.

Tên khác: Khương công ngư, Châm ngư (Tục Danh), Đồng đoài ngư (Lâm Hải Chí).

Tên khoa họcHyporhamphus sajori T,Et.S.

Họ khoa học: Hemiramphidae.

Tên gọi: Mỏ dưới nhọn như kim châm nên gọi là Châm ngư.

Mô tả: Thuộc loại động vật có xương sống, thuộc  Hyporhamphus thuộc khoa Hemiramphidae. Mình dài lép có vẩy nhỏ, mắt lớn, hàm dưới tạo thành như mũi kim đưa ra nên mới có tên là Châm ngư hoặc Cá kim, hai bên hàm có răng nhỏ nhọn, xương sống thẳng tới đuôi đối xứng nhau, lưng có màu đen nhạt, hai bên có đường lằn chạy thẳng màu xanh sẫm, bụng trắng, toàn thể dài chứng hơn 0,3m, thường sống ở biển yên tĩnh, thịt có vị nhạt, để ăn và dùng làm thuốc.

Địa lý: Sống trong biển.

Phần dùng làm thuốc: Thịt.

Tính vị: Vị ngọt, tính bình, không độc.

Chủ trị: Ăn vào phòng được dịch khí.