Phòng bệnh gia súc

 


Phòng dịch gà heo trâu bò
 
Dọn chuồng là việc phải lo hàng ngay
 
Dọn rồi lại vẩy rắc vôi
 
Nên đốt Thương truật xông hơi vào mồm
 
Gà thì phải để cao chuồng
 
Gà làng cách biệt gió sương cần phòng
 
Ăn gạo tẩm nước vôi trong
 
Rượu ngâm hột Giổi(1) uống thường được qua
 
Đậu sang: cóc mẫn(2) uống xoa
 
Diêm sinh chặn dịch ngáp rù, ỉa vôi
 
Đến khi đã chớm có toi
 
Chớ mua gà chợ về nuôi thêm phiền
 
Phải đem gà chết chôn liền
 
Chớ nên vất xác nhiễm truyền sao đang
 
Phòng ngừa dịch lợn phát ban
 
Chanh châu, đơn đỏ(3) uống đon cũng lành
 
Đến khi dịch đã phát sinh
 
Rau sam nấu với phù bình cho ăn
 
Bồ kết, củ ráng uống luôn (quán chúng)
 
Sát trùng, bài độc, khí ôn thanh trừ
 
Ngăn ngừa dịch lợn bò trâu
 
Hùng hoàng, bồ kết, ô đầu đốt than
 
Tán ra thổi mũi thông quan
 
Lại cho uống tỏi dân gian thường làm
 
Tiễn đưa lịch lệ ôn hoàng (tống ôn)
 
Trước tiên tẩy uế, khai quang gia đường (4)
 
Kinh này, nên đọc thuộc lòng chớ quên
 
 
1) Cây gỗ cao ở rừng: hạt có mùi thơm dùng làm gia vị vừa là thuốc chữa đau bụng hay ngâm rượu xoa bóp

2) Cóc mãn: Nga bất thực thảo

3) Đơn mặt trời, cây liễu: ôn phế thông khi, giáng suyễn chữa mề đay mụn

4) Rửa sạch vô mở sáng cửa nhà. Nghĩa bóng là phép “tẩy uế” “khai quang” của thầy cúng khi làm lễ tống ông theo duy tâm

Nguồn tin: y học căn bản