GIẢI PHẪU HỌC VÀ HUYỆT VÙNG MẶT TRƯỚC- MẶT TRONG CẲNG CHÂN

1.NHẮC LẠI GIẢI PHẪU HỌC:
 
                             GIẢI PHẪU HỌC VÙNG CẲNG CHÂN
2.CÁCH XÁC ĐỊNH HUYỆT CHI DƯỚI: Theo quy ước
            -Nếp khoeo chân đến lồi cao mắt cá ngoài: 16 thốn.
            -Bờ dưới mâm xương chày đến ngang lồi cao nhất mắt cá trong : 13 thốn
 
   
                   THỐN PHÂN ĐOẠN: 16 THỐN                 THỐN PHÂN ĐOẠN : 13 THỐN
 
 
3.GÓC CHÂM KIM:
            -Châm thẳng góc 900 hay châm chếch 60
 
4.ĐỘ SÂU CỦA KIM:
           
VÙNG CHÂM ĐỘ SÂU
Cẳng chân 5mm - 2cm
 
5.VỊ TRÍ HUYỆT:
 
   
                                               HUYỆT VÙNG MẶT TRƯỚC CẲNG CHÂN              HUYỆT VÙNG MẶT TRONG CẲNG CHÂN
 
 
STT TÊN HUYỆT ĐƯỜNG KINH VỊ TRÍ
1 LƯƠNG KHÂU K.VỊ Điểm giữa bờ trên xương bánh chè đo lên 02 thốn, đo ra ngoài 01 thốn
2 HUYẾT HẢI K.TỲ Điểm giữa bờ trên xương bánh chè đo lên 01 thốn, đo vào trong 02 thốn
3 ĐỘC TỴ K.VỊ Đầu dưới ngoài xương bánh chè.
4 TÚC TAM LÝ K.VỊ Từ huyệt Độc tỵ đo xuống 03 thốn, cách mào chày 1 thốn
5 ÂM LĂNG TUYỀN K.TỲ Vuốt ngược bờ trong xương chày đến ngành ngang là huyệt
6 PHONG LONG K.VỊ Bờ trước mắt cá ngoài đo lên 08 thốn(Trong khe cơ duỗi chung các ngón và cơ mác bên ngắn)
 
 
STT TÊN HUYỆT ĐƯỜNG KINH VỊ TRÍ
1 ÂM LĂNG TUYỀN K.TỲ Vuốt ngược bờ trong xương chày đến ngành ngang là huyệt
2 ĐỊA CƠ K.TỲ Dưới huyệt âm lăng tuyền 03 thốn, sát bờ sau trong xương chày
3 LÃI CÂU K.CAN Đỉnh cao mắt cá trong đo lên 5 thốn, huyệt ở 1/3 sau mặt trong xương chày
4 TRUNG ĐÔ K.CAN Đỉnh cao mắt cá trong đo lên 7 thốn, huyệt ở 1/3 sau mặt trong xương chày
5 TAM ÂM GIAO K.TỲ Đỉnh cao mắt cá trong đo lên 03 thốn, sát bờ sau trong xương chày
6 THƯƠNG KHÂU K.TỲ Hõm dưới mắt cá trong
 
 

Tác giả bài viết: PGS.TS.LƯU THỊ HIỆP