09:52 ICT Thứ bảy, 14/12/2019

Trang nhất » Video clip

Liên hệ

Hoạt động (3 video) (3311 lượt xem)
Khám chữa bệnh từ thiện tại xã Phong Thu tháng 06 năm 2009. [ Đã xem: 993] Khám chữa bệnh từ thiện tại xã Phong Thu tháng 06 năm 2009.
Lễ Dâng Y Kathina chùa Pháp Luân 2013 [ Đã xem: 608] Lễ Dâng Y Kathina chùa Pháp Luân 2013
Vị Sư Già Khoác Áo Blouse Trắng [ Đã xem: 719] Vị Sư Già Khoác Áo Blouse Trắng

Nghi lễ (4 video) (4540 lượt xem)
Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (A) [ Đã xem: 925] Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (A)
Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (B) [ Đã xem: 893] Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (B)
Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (C) [ Đã xem: 820] Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (C)
Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (D) [ Đã xem: 997] Hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Luân - Huế (Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) ngày 14/10/2011. Đại thí chủ: Gia đình Phật tử Phương Monie và Huyền Cát (Mai) - (D)

Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (1) [ Đã xem: 2211] Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (1)
Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (2) [ Đã xem: 1839] Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (2)
Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (3) [ Đã xem: 1640] Giới thiệu kỹ thuật xoa bóp bằng video do bác sĩ Ngô Anh Dũng hướng dẫn (3)

Phim của Đài truyền hình VTV Huế (1 video) (2255 lượt xem)
Nhà Sư "áo trắng" [ Đã xem: 1303] Nhà Sư "áo trắng"

Triển Lãm Sắc Không (1 video) (1610 lượt xem)
Huyền Không Sơn Thượng - Sơn Trung - Sơn Hạ [ Đã xem: 785] Huyền Không Sơn Thượng - Sơn Trung - Sơn Hạ

Huyền Không Sơn Thượng - Sơn Trung - Sơn Hạ [ Đã xem: 636] Huyền Không Sơn Thượng - Sơn Trung - Sơn Hạ 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về giao diện của website http://www.tuetinhlienhoa.com.vn?

Đẹp, duy trì giao diện như vậy

Bình thường, cần điều chỉnh

Xấu, cần thay đổi ngay

Ý kiến khác (xin gửi về email: support@tuetinhlienhoa.com.vn)

Logo Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa
Logo Cơm Chay Dưỡng Sinh Liên Hoa
Các món ăn Liên Hoa quán